Doelstellingen

Een educatieve posterbox wordt gebruikt in een school

Een educatieve posterbox wordt gebruikt in een school

De algemene doelstelling van het Centrum bestaat er in om via specifieke initiatieven en door middel van aangepaste instrumenten bij te dragen tot de verbetering van de volksgezondheid, steeds in samenwerking met de lokale bevolkingsgroepen en hun leiders.

De specifieke doelstellingen van het Centrum zijn:

 • het ontwerpen, uittesten en produceren van instrumenten voor basiseducatie over gezondheid en voeding, die aangepast zijn aan de cultuur van de lokale bevolkingsgroepen
 • de productie van dit educatief materiaal in de DR Congo, gedeeltelijk volgens artisanale technieken door studenten tijdens hun vakantie
 • het opstellen, uittesten en produceren van studie- en handboeken voor studenten en professionelen in de
  Studenten verpleegkunde in Congo gebruiken de publicaties van het Centrum

  Studenten verpleegkunde in Congo gebruiken de publicaties van het Centrum

  verpleegkunde en voor artsen die in afgelegen gebieden werkzaam zijn; deze handboeken zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en verantwoordelijkheden van zorgverleners in Afrika

 • de verspreiding van dit educatief materiaal aan prijzen die aangepast zijn aan de koopkracht van de gebruikers
 • de vorming op het terrein van onderwijzers en animatoren over thema’s op het vlak van gezondheid en voeding.

Het Centrum wil ook een schakel zijn tussen de noden en verlangens van lokale gemeenschappen en de doelstellingen van de overheid, de openbare gezondheidsdiensten en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Advertentie